Download Dolt inom dig: En filosofisk eko-thriller om demokratins by Joachim Elevant PDF

By Joachim Elevant

I Ural år 1952 lever överste Koratz i en ond kommunistisk mardröm som han i högsta grad själv bidrar until som forskningschef över ett avancerat kärnvapenprogram åt Sovjets ledning. males han spelar ett hög maktspel som han förlorar och blir istället förpassad att fortsätta sitt liv på flykt i vildmarken. I en parallell berättelse i nutid lever fyra vänner i Stockholm – Eric, Isak, Denise och Karin – där de studerar och arbetar. En okonventionell professor Wilhelm på Handelshögskolan erbjuder Eric och Isak att göra ett uppsatsarbete vilket tar dem på vidlyftiga äventyr i affärsvärlden. Denise arbetar med en programvara för Internet-demokrati medan Karin motive force ett ekologiskt café på Södermalm och extraknäcker genom att läsa tarokort. Samtidigt, i en politiskt orolig omvärld där historiens vingslag utmanar den demokratiska och civiliserade världen, pågår cyberattacker mot flera samhällsinstitutioner i shape av kärnkraftverk vilket kulminerar i ett terrorhot riktat mot världssamfundets största politiska sammankomst. Dolt inom dig är en aktuell metafysisk spänningsroman om politiska revolutioner, ekonomiska härdsmältor, vacklande ekosystem, tro och uteliggarromantik.
Hur påverkar överste Koratz eftermäle de fyra vännernas liv i nutid och vilka politiska konsekvenser kan vänta när samhället stresstestas? Vågar du ta emot svaret?

Show description

Read Online or Download Dolt inom dig: En filosofisk eko-thriller om demokratins kärnvärden, livets potential och ändlösa äventyr (Swedish Edition) PDF

Best contemporary literary fiction books

Nordlandskizzen: An der Eismeerfront (German Edition)

Poetische Schilderungen Lapplands parallel zum Geschehen an der Eismeerfront während des Zweiten Weltkriegs.

Maxwell Mops und die Plattschnauzengang 2: Ein Hundekrimi nicht nur für kleine Leser (German Edition)

DIE PLATTSCHNAUZENGANG IST ZURÜCK . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. und wie! Ein neuer, spannender Hundekrimi mit Maxwell Mops, seiner Katzenschwester Daisy, Boxerfreund money, der englischen Bulldogge Oskar und. .. .. ?. .. Als Daisy auf einem Spaziergang einen schwer kranken Welpen findet, herrscht bei der Plattschnauzengang helle Aufregung.

Pétronille (Panorama de narrativas) (Spanish Edition)

Disponer de un buen compañero de borrachera es un asunto muy serio. Aficionada al champán, Amélie Nothomb encuentra a l. a. camarada perfect de manera imprevista en una librería donde ha sido invitada a firmar ejemplares de El sabotaje amoroso. Pétronille Fanto, un ser andrógino de veintidós años que parece que tenga quince, una especialista en Christopher Marlowe con aspecto de poligonera, se convertirá con el tiempo en una escritora prolífica y, quizás, en un álter ego maligno de l. a. misma Nothomb.

The Immortalists

'For an individual who loves tales approximately brothers and sisters, as I do, The Immortalists is set nearly as good because it will get. A memorable and heartfelt examine what may well ensue to a kinfolk who is aware an excessive amount of. it truly is notable how strong this e-book is' Karen pleasure FowlerIt's 1969, and holed up in a filthy tenement construction in New York's reduce East facet is a vacationing psychic who claims in order to inform a person the date they are going to die.

Additional info for Dolt inom dig: En filosofisk eko-thriller om demokratins kärnvärden, livets potential och ändlösa äventyr (Swedish Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.79 of 5 – based on 20 votes